CITY TURİZM İLE KEŞFETMEYE HAZIR MISIN?

İş Sağlığı ve Güvenliği

City Turizm, yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı, sürekli gelişmeyi baz alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dahilinde Tolerans göstermeden, Önce İş Güvenliği ve Proaktif İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları ile düzenli ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ‘nın en temel faktörü olarak kabul eder. Bu politika çerçevesinde;

Tüm faaliyetlerimizde doğabilecek tüm risk değerlendirmelerinin yapılması, önceden tespit edilen sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,

Çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için grup halinde eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,

Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturulması ve performansını sürekli iyileştirmek için metotların geliştirilmesi, hedefler ve yönetim programlarının oluşturulması,

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşımla gerekli önlemleri alarak verimliliğimizin arttırılması ana hedeflerimizi oluşturmaktadır.